Speltipsligan

gratis Speltips – Dagens bästa spel

Vad är units?

3 min read

En populär term inom sport och betting är Units, som är ett slags mätverktyg för att visa storleken på ett bet. Eftersom alla har olika storlekar på sin bankrulle så används ett fiktivt mått på bettet, det vill säga Units. Där antalet Units beskriver hur mycket rekaren generellt tror på sitt bet.

Måttstocken på Units går vanligtvis från 1–10, där 10 motsvarar det maximala bettet.

Strategin inom betting säger att ett lagt spel inte bör ligga på högre belopp än 1–5 % av bankrullen (spelkassan). Det innebär rent praktiskt att 1 Unit rekommenderas att motsvara 1 % av bankrullen. Har du en bankrulle på 50 000 kr så är 1 Unit 500 kr. Om rekarens förutsättningar är enligt dessa så placeras 500 kr/unit. Om ett spel på 3 Units placeras så har alltså rekaren lagt 1500 kr av sin bankrulle på detta spel. Men det betyder inte att du behöver lägga samma belopp. Det fina med Units är individualismen. Din bankrulle kanske är på 1000 kr. Det innebär att du spelar samma spel som rekaren för dina 3 Units som då motsvarar 30 kr.

Om man besitter egna kunskaper eller känner sig osäker på det som rekats fram så kan man självklart frångå antalet Units. Att en rekare väljer att spela 3 Units innebär inte att du som spelare behöver lägga detsamma, eller lägga något alls. Alla bet är valfria och du ansvarar själv över ditt eget spelande.

Det är viktigt att själv utvärdera alla sina spel, gärna studera statistik och nyheter på egen hand för att bilda sig en egen uppfattning och känsla.

Därefter är det viktigt att placera en rimlig insats, beroende på hur stort värde spelet har för dig. En vanlig missuppfattning är att tänka att ett lägre odds alltid ska likställas till en högre insats och tvärtom, vilket är en dålig taktik i längden. Att räkna ut ett spelvärde kräver både erfarenhet och kunskap men det finns några grunder att börja med. Uppskattas sannolikheten för att Lag A vinner till 60% (0,6), så divideras detta med 1 som blir 1/0,6= 1,6667.

Beräkningen är på det odds du anser att spelet bör ha. Har spelet ett högre odds så har ett spelvärde hittats och har spelet ett lägre odds bör du hoppa över spelet. I takt med att spelen rättas som vinst eller förlust, så är det viktigt att räkna om sitt Unit-värde. Startar bankrullen på 50 000 kr och bettet på 3 Units rättas som vinst. Då ökar bankrullen och hamnar på 51 500 kr. Det innebär att det nya Unit-värdet blir 515 kr. Rättas spelet som förlust så tappar bankrullen 3 Units och kvar finns 48 500 kr. Det nya Unit-värdet blir 485 kr. Om bankrullen minskar är det extra viktigt att räkna om sitt Unit-värde så bankrullen inte tar slut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *